جنډراوبشري حقوق

د یوې مدني ټولنې په توګه فوکس د بشري حقونو، جنستي برابرۍ (جنډر) د ماشومانو ننګه، د بیان ازادۍ او ولسواکۍ د پرمختيا لپاره فعالیتونه پيل کړي دي.فوکس د بشري حقونو په برخه کې د اسلامي بشري حقونو، نړیوالو بشري حقونو، د ماشومانو لپاره د نړیوال کنونسيون او ورته اسنادو او حکمونو تر چتر لاندې خپله تګلاره غوره کړې ده. موږ د مدني ټولنې د پرمختیا لپاره په بېلابېلو بڼو خدمات وړاندې کوو لکه د ټریننګونو، ورکشاپونو، راډیویي او ټلويزيوني پروګرامونو او چاپي موادو په بڼه خدمات يادولای شو. دغه ډول د ورته ادارو، اشخاصو، محلي شوراګانو، دولتي مامورینو، قومي مشرانو، علمي شخصيتونو، ژورنالستانو، استادانو، زده کوونکو، محصلینو، پولیسو، ځوانانو، ښځو او ټولنې له نورو اقشارو سره په ګډه کار کوو