رسنیز مرکز

د فوکس د فعالیتونو لمن ورځ په ورځ لويېږي. فوکس د اجتماعي او ملي پرمختیایي پروګرامونو په موخه هڅه کوي هغه تشې (خلاوي) ډکې کړي چې تر اوسه نه حکومت او نه هم خصوصي سکټور ډکې کړي دي. په دې لړ کې فوکس پر لاندینیو پروګرامونه کار کوي:
۱: د معلوماتو او اړيکو مرکز
د بېلوبېلو موضوعاتو مطرح کولو لپاره د يوه داسې ټيلي سنټر جوړول چې مجهز کتابتون او معلوماتي ټيکنالوژۍ اسانتياوي ولري.
۲: اجتماعي تربيتي ورکشاپونه او ظرفیت جوړونه.

د لاندینيو لنډ مهاله کورسونو لپاره مواد چمتو کول:
۱: جنډر او بشري حقوق
۲: نمونه يي سروې ګانې
۳: د رسنیو لپاره ټریننګونه
۴: د ښې حکومتولۍ لپاره هېوادوالو ته لنډ مهاله زدکړې ورکول
۵: اجتماعي پلان، اداره، نظارت ، ارزیابي او راپور جوړول.