ظرفيت لوړول

فوکس په عام ډول د ټولنې، دولتي مامورینو، خپلو کارکوونکو او خصوصي سکټور د کارکوونکو، نارینه وو، ښځینه وو او ماشومانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. فوکس تل هڅه کوي چې د بشري قواوو د پرمختګ او انسجام لپاره پروګرامونه جوړ کړي، تر څو خلک له کوڅې څخه نيولې بيا تر دولتي او خصوصي ادارو پورې د ښه حکومتولۍ او ښې ادارې جوګه شي. دې هدف ته د رسېدو لپاره فوکس د بېلابېلو ورکشاپونو او څېړنیزو سروې ګانو له لارې ټولنه او نظام د یوه اوبدل شوي جال په بڼه سره یوځای کوي چې په دې ډول د بېړنيو او اضطراري حالاتو په وخت کې ظرفيتونه تنظیم کړي